Category : Schodolezy v praxi

Schodolezy pre telesne postihnuté osoby a ich používanie, ceny a video ukážky. Schodolez je nenahraditeľný pomocník pri opatrovaní ŤZP osoby. Schodolez prekoná všetky bariéry a otvára nové možnosti osobe na invalidnom vozíku.