hello world!
Published: 25 apríla, 2014

Pohodlnejší život bez bariér s príspevkom od štátu

Adam, syn bývalej moderátorky Andy Timkovej, sa narodil s detskou mozgovou obrnou. Jeho aktívny život je tak závislý od pomoci blízkych, ale aj moderných zdvíhacích zariadení.

 

Adam je len jedným z množstva našich zdravotne postihnutých spoluobčanov, ktorí to majú v každodennom živote naozaj ťažké. Schody, obrubníky, architektonické bariéry, namáhavé presuny a polohovanie im, ale aj ich rodinným príslušníkom, známym či opatrovateľom spôsobujú nečakané problémy.  Tí musia často krát skutočne improvizovať, aby im aspoň trochu zlepšili aj tie najobyčajnejšie činnosti.

 

So zdvíhacou technikou to ide ľahšie

 

Bývalá televízna moderátorka Andy Pavlík Timková, matka Adama, je živým dôkazom, že s pomocou stropného zdvíhacieho zariadenia Human Care dokáže svojmu synovi zabezpečiť plnohodnotnú starostlivosť a Adam môže vykonávať všetky dôležité základné životné potreby súvisiace s obliekaním, vyzliekaním a osobnou hygienou.

 

Ďalšie zariadenia pre Adamove aktivity

 

Medzi ďalšie zariadenia, ktoré Adamovi uľahčujú život, patrí aj schodolez, stoličkový výťah (schodisková sedačka), schodisková plošina či zvislá plošina (domáci výťah). Tieto zariadenia umožňujú telesne postihnutým osobám voľný pohyb v rámci svojho bydliska, školy, pracoviska alebo zdravotníckeho zariadenia.

 

Máte nárok na príspevok od štátu?

 

Príspevok od štátu na kúpu zdvíhacieho zariadenia do domácnosti je pre väčšinu zdravotne postihnutých spoluobčanov často krát rozhodujúcim faktorom. Získať ho môžete cez príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, vyplnením tlačiva žiadosti a doplnením požadovaných dokumentov. Maximálna výška príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia (stropný zdvihák, schodolez, zvislášikmá schodisková plošina, výťah) je 11 617,88 eur. Všetky otázky, týkajúce sa získania štátneho príspevku, Vám pomôže vyriešiť spoločnosť Velcon s.r.o. na bezplatnej infolinke 0800 199 060.

 


    Máte záujem o podobné riešenie?
    Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“

    Nonstop bezplatná infolinka

    0800 199 060