Po schodoch bez problémov Schodolezy sú prenosné zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb po schodiskách. Ich výhodou je najmä využitie na viacerých schodiskách a možnosť prepravy schodolezov v kufri osobného auta. Takto je možné schodolez používať napr. doma, v škole alebo …

Read More